Notice: mysqli_real_connect(): Setting mysql connection to use "mysql.cqfrg4ejg.service.one" in /customers/3/3/2/cqfrg4ejg/webroots/r1017005/wp-includes/class-wpdb.php on line 1775 Søk støtte her – Fritidsfondet i Vadsø

Søk støtte her

Fritidsfondet i Vadsø skal sikre at alle barn og unge i Vadsø kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Trenere/ledere eller andre med verv i idrettslag/kulturskole kan søke om støtte på vegne av deltaker til alt fra lisenser, treningsavgift og egenandeler. (Retningslinjer for Fritidsfondet i Vadsø)

Mottar familien sosialhjelp eller andre ytelser fra NAV kan de ha rett på å få dekket utgifter til barns fritidsaktiviteter der.

«Utgifter til fritidsaktiviteter, telefoni, tv, internett, transport og helse- og tannbehandling regner NAV som en del av livsoppholdet. Vi ser også på om du har særlige ekstrautgifter som vi bør ta hensyn til. Vi legger særlig vekt på barn og unges behov»

NAV Vadsø

Vi oppfordrer til å bruke denne muligheten hos NAV før man vurderer Fritidsfondet. Hos NAV kan man også søke støtte til utstyr. Dette bidrar ikke Fritidsfondet med. Les mer om NAV sine støtteordninger på Vadsø kommune sine hjemmeside. Her finner du/dere også link til elektronisk søknadsskjema for søknad om støtte fra NAV. Om du/dere trenger bekreftelse på utgifter til fritidsaktiviteter bør du høre med klubben/foreningen din om de kan hjelpe deg med en oversikt, eller du tar med faktura som viser de faktiske utgiftene du har til fritidsaktiviteter i familien.

 

SØKNAD TIL FRITIDSFONDET I VADSØ

Elektronisk søknad

  • (Navn og din funksjon, For eksempel: Per Hansen, Trener J12 VTF)
  • (Skriv heller for eksempel: "Jente Født 2007 - Aktivitetsavgift fotball 2017/2018" eller "Gutt 2006 - Egenandel seriekamp Kirkenes")
  • (Lagets/foreningens kontonummer)
  • (Her vil du få svar når søknaden er behandlet)
  • (Her fyller du inn epostadresse til klubbens leder. Kopi sendes denne adressen)