Notice: mysqli_real_connect(): Setting mysql connection to use "mysql.cqfrg4ejg.service.one" in /customers/3/3/2/cqfrg4ejg/webroots/r1017005/wp-includes/class-wpdb.php on line 1775 Hvordan gi støtte til fondet? – Fritidsfondet i Vadsø

Hvordan gi støtte til fondet?

Fritidsfondet i Vadsø baserer seg på små og store gaver og donasjoner fra private bedrifter og enkeltpersoner. I tillegg har Vadsø kommune og Sparebank 1 Nord-Norge bidratt med 50 000 kr hver i forbindelse med oppstart av fondet.

Mange bedrifter i Vadsø er gode på å bidra overfor lag og foreninger med sponsormidler og gevinster til lotteri ol. Det at de i tillegg gir midler til Fritidsfondet slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier spesielt skal kunne delta i fritidsaktiviteter synes vi er veldig flott. Dette betyr mye for mange. Lokale støttespillere er viktig for lokalsamfunnet.

Ønsker du/dere å bidra med midler til Fritidsfondet i Vadsø?

Vi håper om litt å få på plass en enkel vipps, men foreløpig kjører fondet Spleis-innsamlinger med jevne mellomrom (www.spleis.no). For tiden har vi avsluttet den siste spleisen (Fritidsfondets spleisinnsamling) men følg med det kommer en ny snart.

Du kan fortsatt sette inn penger på fondet sin konto 1503 27 79988 merk innbetalingen med:  prosjekt 1038 Fritidsfondet. (Fondet håndteres administrativt av Vadsø kommune).

For bedrifter som sponer Fritidsfondet:

Samarbeidspartner og storsponsor av Fritidsfondet sponser med 50 000 eller mer og får fremhevet logo på fondet sin nettside samt blir promotert alle steder der fondet presenteres.

Sponsorer og samarbeidspartnere sponser mellom 3000 – 10 000 får prioritert logoplass på fondet sin nettside i 1 år.

Lokal støttespiller bidrar med mellom 500 – 2000 kroner og får logo på fondet sin nettside i 1 år.