Fritidsfondet i Vadsø

Fritidsaktiviteter er viktig

Organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, trivsel og fellesskap. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i fritidsaktivitet og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer.  Økonomi kan være en årsak til at noen ikke får deltatt.

Barn i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier med dårlig råd. Familier med dårlig råd må i mye større grad spare opp penger og planlegge slike aktiviteter. Dette gjør at barna lar være å spørre om å få delta, for å skjerme foreldrene sine og for å unngå skuffelser

Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende i Norge. Slik er det også i vår kommune. Imidlertid har lag og foreninger, næringslivet, innbyggerne i Vadsø og Vadsø kommune gått sammen og opprettet et fritidsfond for å hjelpe til slik at alle skal kunne være med. Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse i fritidsaktiviteter i Vadsø. Sammen fikser vi dette.

Alle barn og unge skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Om du eller noen du kjenner kan tenke deg å drive med fritidsaktiviteter i Vadsø, men tenker at dere ikke har råd så finnes det muligheter for å få hjelp med dette.

La ikke økonomien stoppe barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter. Det er viktig for barn å være med der andre barn er slik at de føler seg inkludert og at de får driver med spennende aktiviteter sammen med andre.

Slik gjør du:

  1. Ta kontakt med en fritidsaktivitet du/ditt barn er interessert i og spør om du/dem kan begynne. En oversikt over lag og foreninger i Vadsø finner du her.
  2. Start opp aktiviteten og ha det artig.
  3. Når faktura for treningsavgift (eller krav om egenandel på turer ol.) kommer – ta kontakt med leder/trener og si at dere har problemer med å betale denne og spør om klubben kan søke om å få dette dekket via Fritidsfondet i Vadsø.
  4. Treneren/lederen kan da søke Fritidsfondet i Vadsø for å få dekket dine utgifter og fondet betaler direkte til klubben uten at klubben behøver å nevne at det er akkurat deg eller din familie dette gjelder. Søknaden er altså anonym og det er kun deg/din familie og trener/leder som vet at dere har fått dekket dette via Fritidsfondet

Sekreteriatfunksjonen til Fritidsfondet i Vadsø håndteres av Vadsø kommune, på vegne av frivilligheten i byen. Et fondsstyre bestående av deltakere fra både frivillig, privat og offentlig sektor vil vurdere søknaden og gjøre tildelinger etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for Fritidsfondet i Vadsø